ORP Kormoran zwyciężył w plebiscycie TOP Produkt Pomorskie 2018, 30 kwietnia 2018 roku

ORP Kormoran zwyciężył w plebiscycie TOP Produkt Pomorskie 2018, 30 kwietnia 2018 roku ORP "Kormoran" został zbudowany przez konsorcjum, którego trzon tworzą gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding (lider) oraz gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Okręt jest przeznaczony do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, przeprowadzania jednostek morskich przez akweny zagrożone minami oraz obrony przeciwminowej okrętów i statków podczas przejścia morzem. Jednostka jest obsługiwana przez 45 osobową załogę, a jej wyposażenie pozwala na operowanie poza bazą przez okres 10 dni. Osiąga prędkość 15 węzłów, a przy jej budowie zastosowano nową technologię produkcji kadłuba ze stali amagnetycznej. ORP "Kormoran" jest wyposażony w wytworzony i dostarczony przez CTM, Zintegrowany System Walki, obejmujący: okrętowy podsystem wspomagania… więcej >>

Umowa na realizację programu OCEAN 2020 podpisana, Bruksela, 28 marca 2018 roku

Umowa na realizację programu OCEAN 2020 podpisana, Bruksela, 28 marca 2018 roku 28 marca 2018 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli podpisano umowę na realizację projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020. Celem projektu jest rozbudowa potencjału bezzałogowych platform powietrznych, nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i nadzoru akwenów morskich znajdujących się na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. Wśród członków konsorcjum, składającego się z europejskich instytucji i firm, Polska reprezentowana jest przez wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Projekt OCEAN 2020 jest najważniejszym ogólnoeuropejskim wojskowym projektem badawczym, który uzyskał finansowanie z dotacji unijnych w wysokości około 35 milionów euro. Do realizacji projektu powołano konsorcjum… więcej >>

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej i gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę w zakresie badań, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań obronnych, Gdynia, 12 lutego 2018

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej i gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę  w zakresie badań, projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań obronnych, Gdynia, 12 lutego 2018 W poniedziałek 12 lutego 2018 r. w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) w Gdyni, odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy o współpracy zawartej pod koniec 2017 roku pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) CTM. Podczas spotkania przedstawiciele obu instytucji omówili szczegóły wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze obronności. Na wspomnianym spotkaniu obecni byli zarówno przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, reprezentowanej przez jej dziekana dr. hab. inż. Sławomira Hausmana i dr. inż. Piotra Korbela, jak i przedstawiciele CTM, z prezesem zarządu… więcej >>

III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, Warszawa, 25 stycznia 2018

III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, Warszawa, 25 stycznia 2018 25 stycznia 2017 roku przedstawiciele OBR CTM S.A. wzięli udział w III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które było organizowane w Warszawie jako cykliczne wydarzenie, odbywające się w formule konferencji, której towarzyszy wystawa. W jego trakcie przedstawiciele polskich władz, sił zbrojnych RP oraz polskiego jak i zagranicznego przemysłu dyskutowali m.in. o wykorzystaniu potencjału innowacyjności w programach modernizacji polskich sił morskich, a także o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku, w tym bezpieczeństwa polskich portów. W trakcie sesji konferencji zatytułowanej „Optymalizacja procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, serwisowych oraz zaopatrzenia na rzecz polskich oraz sojuszniczych sił morskich poprzez współpracę ośrodków przemysłowych akademickich oraz… więcej >>

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. w audycji radiowej na antenie Radio Gdańsk, Gdańsk, 10 stycznia 2018 roku

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. w audycji radiowej na antenie Radio Gdańsk, Gdańsk, 10 stycznia 2018 roku W dniu 10 stycznia 2018 roku na antenie Radio Gdańsk wyemitowany został kolejny odcinek audycji pt. "Nasza flota choć nieduża", tym razem poświęcony działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). W audycji, będącej pierwszą częścią rozmowy z Prezesem CTM dr inż. Andrzej Kilian przedstawił informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań opracowanych w gdyńskiej Spółce z obszaru wojskowej techniki, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej techniki morskiej. Wśród nich nie mogło zabraknąć informacji o najważniejszym zrealizowanym przez Ośrodek projekcie, czyli budowie nowoczesnego niszczyciela min "Kormoran II". W projekcie CTM pełnił rolę integratora Systemu Dowodzenia i Kierowania Środkami Walki. Ponadto wytworzył i dostarczył na okręt Zintegrowany System… więcej >>