"Demonstracja na żywo" wyników projektu pn. "Przenośny system podwodnej ochrony terrorystycznej grup zadaniowych okrętów bazujących czasowo w obcych portach", Gdynia, 12 września 2017 :: CTM Gdynia

"Demonstracja na żywo" wyników projektu pn. "Przenośny system podwodnej ochrony terrorystycznej grup zadaniowych okrętów bazujących czasowo w obcych portach", Gdynia, 12 września 2017

W dniu 12 września 2017 roku na terenie basenu portu wojennego w Gdyni miała miejsce "prezentacja na żywo" wyników projektu pn. "Przenośny system podwodnej ochrony terrorystycznej grup zadaniowych okrętów bazujących czasowo w obcych portach", realizowanego w ramach inicjatywy "Protection of Harbours and Ports" międzynarodowego programu NATO "Defence Againt Terrorsim Prgramme of Work".

CTM, od 2011 roku, aktywnie uczestniczy w programie NATO „Defence Against Terrorism Program of Work”, w ramach którego realizowany jest wspomniany projekt. Ośrodek dotychczas zrealizował sześć projektów, z których trzy pierwsze dotyczyły opracowania i budowy demonstratora technologii wielosensorowego systemu detekcji oraz przeciwdziałania zagrożeniom podwodnym.  System ten został wysoko oceniony przez  NATO Naval Armament Group (NNAG), a jego skuteczność została potwierdzona podczas prezentacji „na żywo”, przeprowadzonej dla przedstawicieli NATO w 2013 roku w porcie w Gdańsku. W roku 2014 pozytywnie zweryfikowano odporność systemu na potencjalne zakłócenia możliwe do wygenerowania przez nurków-dywersantów, celem czasowego zakłócenia jego pracy. W 2015 roku podjęto prace nad dalszym wzmocnieniem systemu detekcji poprzez umieszczenie dodatkowych detektorów na pojazdach załogowych/bezzałogowych, operujących w akwenie przyległym do wejścia do portu.  Celem tegorocznego pokazu była prezentacja w warunkach rzeczywistych pracy systemu detekcji i przeciwdziałania zagrożeniom dywersji podwodnej ze strony nurków-dywersantów, skierowanym przeciwko objętej ochroną okrętowej grupie zadaniowej, podczas pobytu w porcie. W trakcie pokazu zaprezentowano dwa scenariusze obejmujące wczesną detekcję hydroakustyczną dywersji podwodnej i jej przeciwdziałanie oraz wielosensorową detekcję dywersji podwodnej i jej przeciwdziałanie. Dalsze działania będą miały na celu stworzenie systemu, w którym tzw. łodzie interwencyjne zostaną zastąpione jednostkami bezzałogowymi, natomiast część hydroakustyczną, uzupełni sonar wielowiązkowy.