„Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. NATCON w Gdańsku, 27 lutego 2018 roku, http://www.defence24.pl/technologie-morskie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-natcon-w-gdansku :: CTM Gdynia

Piszą o nas

 1. ORP Kormoran obsypany nagrodami na targach Balt Military Expo 2018, 27 czerwca 2018 r., http://www.portalmorski.pl/inne/39771-orp-kormoran-obsypany-nagrodami-na-targach-balt-military-expo-2018 więcej >>
 2. BME 2018: Kormoran bierze większość nagród, 27 czerwca 2018 r., https://www.defence24.pl/bme-2018-kormoran-bierze-wiekszosc-nagrod więcej >>
 3. BME 2018: Ochrona, łączność i morska integracja z OBR CTM, 26 czerwca 2018 r., https://www.defence24.pl/bme-2018-ochrona-lacznosc-i-morska-integracja-z-obr-ctm więcej >>
 4. CTM pracuje nad autonomicznymi systemami zwalczania min. Projekt EDA, 17 maja 2018 r., http://www.defence24.pl/technologie/ctm-pracuje-nad-autonomicznymi-systemami-zwalczania-min-projekt-eda więcej >>
 5. Polacy w europejskim programie dronów OCEAN 2020, 5 kwietnia 2018 roku, http://www.defence24.pl/polacy-w-europejskim-programie-dronow-ocean-2020 więcej >>
 6. „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. NATCON w Gdańsku, 27 lutego 2018 roku, http://www.defence24.pl/technologie-morskie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-natcon-w-gdansku więcej >>
 7. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej i gdyńskiego Centrum Techniki Morskiej zacieśniają współpracę, http://www.gospodarkamorska.pl/Edukacja,Praca/naukowcy-z-politechniki-lodzkiej-i-gdynskiego-centrum-techniki-morskiej-zaciesniaja-wspolprace--w-zakresie-badan- więcej >>
 8. Niszczyciel min ORP Kormoran wszedł do służby, 28 listopada 2017 roku, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Niszczyciel-min-ORP-Kormoran-wszedl-do-sluzby-n118900.html więcej >>
 9. Bandera na Kormoranie w rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej, 21 listopada 2017 roku, http://www.defence24.pl/701405,bandera-na-kormoranie-w-rocznice-utworzenia-marynarki-wojennej więcej >>
 10. Niszczyciel min Kormoran II gotowy do służby, 20 listopada 2017,http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/niszczyciel-min-kormoran-ii-gotowy-do-sluzby.html więcej >>
 11. Pokaż wszystkie >>

„Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. NATCON w Gdańsku, 27 lutego 2018 roku, http://www.defence24.pl/technologie-morskie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-natcon-w-gdansku

„TECHNOLOGIE MORSKIE DLA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA”. NATCON W GDAŃSKU W czerwcu odbywa się ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, organizowana równolegle z Targami Militarnymi BALT-MILITARY EXPO (BME). W dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku odbędzie się już ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, jako projekt organizowany równolegle z jubileuszowymi XV Bałtyckimi Targami Militarnymi BALT-MILITARY-EXPO (BME). Organizatorami Konferencji NATCON są dwie największe gdyńskie instytucje prowadzące działalnością ukierunkowaną na rzecz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego państwa: Akademia Marynarki Wojennej (AMW) i wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), współdziałające na mocy podpisanego w listopadzie 2011 roku porozumienia z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. (MTG). Porozumienie to umożliwiło połączenie dwóch ważnych, trójmiejskich wydarzeń, a mianowicie: Targów BME oraz Konferencji NATCON. Targi BME, organizowane od 1998 roku przez MTG S.A., są ściśle związane z morzem i wybrzeżem. Skupione są na tematyce bezpieczeństwa morskiego, najnowszych systemach obronnych, ratownictwa na morzu i lądzie. Ukierunkowane są na Marynarkę Wojenną RP, pozostałe rodzaje wojsk oraz formacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON wywodzi się z organizowanego przez CTM w latach 1987-2005 Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, które od 2007 roku kontynuowane jest w formule Konferencji NATCON, organizowanej wspólnie przez CTM oraz Instytut Broni Morskich AMW. Podpisane porozumienie spowodowało, że zarówno NATCON, jak i BME na stałe wpisały się w kalendarz najistotniejszych wydarzeń poruszających tematykę technologii morskich dla obronności i bezpieczeństwa. Konferencja jest kierowana m.in. do przedstawicieli Sił Zbrojnych, instytucji i firm działających w obszarze wojskowej oraz cywilnej techniki morskiej, obronności i bezpieczeństwa na morzu, a także ratownictwa morskiego. Od 2014 roku do grona współorganizatorów konferencji dołączyły: Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Obrony Narodowej (od 2016 roku Akademia Sztuki Wojennej) oraz Politechnika Gdańska. O wzrastającej roli imprezy świadczy coraz większy jej zasięg i skala oddziaływania – w organizowanej w 2012 roku w V edycji imprezy wzięło udział 130 uczestników, pochodzących z 6 krajów (Polska, Francja, Holandia, Szwecja, Niemcy, USA). W trakcie trzydniowych obrad zaprezentowano 53 referaty i komunikaty wygłoszone przez prelegentów reprezentujących 28 instytucji i firm. Kolejna edycja konferencji, która odbyła się w 2014 roku, zgromadziła już około 200 uczestników wywodzących się z 12 krajów (Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii, Szwecji, Włoch, Izraela, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych i Meksyku). Uczestnicy wysłuchali ponad 80 referatów wygłoszonych przez przedstawicieli ponad 50 krajowych oraz zagranicznych instytucji i przedsiębiorstw. W trakcie VII edycji konferencji 260 uczestników wysłuchało 92 referatów, które stały się podstawą do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, przemysłu i przyszłymi użytkownikami. Do udziału w konferencji zgłosili się przedstawiciele ponad 50 instytucji i firm z 13 krajów tj. Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Ukrainy, Rumunii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Brazylii oraz Etiopii. Tegoroczna edycja NATCON to potwierdzenie założeń współpracy organizatorów konferencji, których celem jest budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy oraz nawiązanie dialogu pomiędzy środowiskiem naukowym, przemysłem oraz użytkownikiem szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego państwa. Nad merytoryczną i naukową wartością Konferencji NATCON czuwa Komitet Naukowo-Programowy, na czele którego stoją Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CTM dr inż. Andrzej Kilian - sprawujący funkcję przewodniczącego Komitetu oraz wiceprzewodniczący Rektor-Komendant AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht. W skład wspomnianego Komitetu wchodzą m. in. przedstawiciele: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji centralnych Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych MON, Marynarki Wojennej RP z Inspektorem Marynarki Wojennej i Dowódcą Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego na czele, formacji mundurowych, administracji państwowej, podmiotów administracji morskiej, instytucji naukowych i firm związanych z techniką wojskową i bezpieczeństwem morskim państwa itd. Tegoroczna edycja konferencji obejmuje tematykę skupioną w trzech głównych panelach, jakimi są: morskie systemy walki (platformy: morskie, powietrzne, brzegowe; systemy uzbrojenia; systemy C4ISR), system bezpieczeństwa morskiego (współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na morzu; ochrona portów i infrastruktury krytycznej; poszukiwanie i ratownictwo morskie; bezpieczeństwo i ochrona żeglugi; monitorowanie obszarów morskich; wsparcie nawigacyjne i hydrograficzne;) oraz eksploatacja techniki morskiej (systemy informatyczne, uzbrojenie i sprzęt specjalistyczny; systemy symulacyjne i trenażery; badania i certyfikacja wyrobów w zakresie obronności i bezpieczeństwa; wsparcie logistyczne). Trzy najbardziej nowatorskie referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną uhonorowane prestiżowymi nagrodami w postaci „kryształowych latarni”. Laureaci nagród zostaną wyłonieni w specjalnie zorganizowanym konkursie, zainicjowanym podczas szóstej edycji Konferencji. W czasie NATCON-u po raz kolejny odbędzie się Konferencja Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, zorganizowana przez uczelniane koła naukowe i doktoranckie. Wydarzenie to pozwala na wymianę doświadczeń przyszłych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju środowiska studenckiego i doktoranckiego na polskich uczelniach wyższych. Także ta inicjatywa objęta jest konkursem, mającym wyłonić najlepszy referat, nagradzany „kryształową latarnią”. Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie www.natconference.euŹródło: "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" - Maksymilian Dura, http://www.defence24.pl/technologie-morskie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-natcon-w-gdansku
więcej informacji: technologie-morskie-dla-obronnosci-i-bezpieczenstwa-natcon-w-gdansku_Defence24.pdf 1.9 MB