Systemy Łączności Radiowej i Wymiany Danych :: CTM Gdynia

Systemy Łączności Radiowej i Wymiany Danych

W ramach obszaru prowadzi się badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów transmisji danych i automatycznego utrzymywania połączenia (ALE – Automatic Link Establishment) w systemach radiokomunikacyjnych, zwiększających odporność na zakłócenia celowe i niecelowe, doskonalenia wielkości charakterystycznych urządzeń radiowych transmisji danych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i ich parametrów sygnałowych, opracowywania technik przetwarzania sygnałów, oceny właściwości nowych technik modulacji oraz weryfikacji uzyskanych parametrów i charakterystyk opracowywanych w Ośrodku urządzeń radiowych HF i VHF/UHF wykorzystywanych w zintegrowanych systemach brzegowych i okrętowych.