Małomagnetyczny morski trał kontaktowy z przecinakami mechanicznymi (MMTK-1/M) :: CTM Gdynia