Wzbudnikowy Trał Akustyczno-Magnetyczny (Promienica) :: CTM Gdynia